0
0
0
s2smodern
powered by social2s

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กำหนดการแต่งเครื่องแบบไว้ดังนี้

เครื่องแบบปกติขาว

ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกำหนดการ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆ ที่เป็นทางราชการ หรือในการรับ-ส่ง เสด็จฯ
งานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตำรวจ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
งานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบขาว
งานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองที่เป็นเกียรติ ถ้าจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม
งานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศประจำปี
งานพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญระดับชาติเนื่องในวันที่ระลึก
งานพิธีเปิด และปิดหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
๑๐
งานพิธีปิดหลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เว้นงานพิธีเปิดหลักสูตร
 
หมายเหตุ :
ทหารเรือหญิง แต่งเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ

เครื่องแบบปกติคอแบะ

ในการเยี่ยมคำนับเป็นทางการ
งานพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ต่างๆ ในวันกองทัพไทย
งานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล และสวนสนาม
การรายงานตนเอง
พิธีต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
งานพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 
หมายเหตุ :
ทหารเรือหญิงชั้นสัญญาบัตร แต่งเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ

เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว

งานอำลาชีวิตรับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย
งานพิธีเปิด และ/หรือ ปิดการศึกษาหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทย
งานพิธีรับประกาศนียบัตรทั่วไปในกองบัญชาการกองทัพไทย
งานพิธีรับ-ส่งหน้าที่ของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย
 
หมายเหตุ :
ทหารบกใช้หมวกทรงหม้อตาล ทหารเรือหญิงแต่งเครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ทหารอากาศใส่อินทรธนูแข็ง

เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หรือแขนสั้น

งานพิธีต่างๆ ที่กองบัญชาการกองทัพไทยจัดขึ้น เช่น งานมงคล งานรื่นเริง
งานพิธีสงฆ์ วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย
งานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
งานพิธีฝึกร่วมผสมเหล่าทัพ
 
หมายเหตุ :
การแต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หรือแขนสั้น ให้เป็นไปตามที่เจ้าของงานพิธีกำหนด
 
หมายเหตุ :
ทหารบกใช้หมวกหนีบ ทหารเรือหญิงแต่งเครื่องแบบลำลองคอพับ ทหารอากาศใช้อินทรธนูอ่อน หมวกหนีบ

กองทัพบก ได้กำหนดการแต่งเครื่องแบบไว้ดังนี้

เครื่องแบบปกติขาว

ไปในงานพระราชพิธี หรือ รัฐพิธี ตามหมายกำหนดการ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆ ที่เป็นทางราชการ หรือในการรับ-ส่ง เสด็จฯ
ไปในงานพิธีของทางราชการที่กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติ แต่มิได้กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติชนิดใดโดยแน่นอน
ไปในงานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตำรวจ หรืองานฝังศพทหาร ตำรวจ ตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไม่เผาศพ
ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติขาว
ในงานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองที่เป็นเกียรติ ถ้าจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม

เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ

ในการเยี่ยมคำนับเป็นทางการ
ในการรายงานตนเอง
ในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหาร
ในงานพิธีที่เป็นเกียรติของหน่วย เช่น พิธีรับประกาศนียบัตร พิธีเปิด หรือปิดการศึกษา พิธีเปิด หรือปิดการประชุม การสัมมนาระหว่างประเทศ ซึ่งหน่วยในกองทัพบกเป็นเจ้าภาพ หรือพิธีการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
เมื่อเป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
ไปในงานพิธีของ ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง
ในโอกาสที่สามารถแต่งเครื่องแบบได้ทั้งชุดปกติขาว และชุดปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว

เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับ

ในการปฏิบัติราชการตามปกติ และในการศึกษา หรือการดูงาน
ในการเดินทางภายในประเทศ เมื่อต้องแต่งเครื่องแบบ
ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ที่กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับ หรือ เครื่องแบบตรวจราชการ
ไปในงาน หรือในสังคมที่ต้องการความเป็นระเบียบ และเมื่อจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบไปในงาน หรือสังคมนั้นๆ เว้นแต่สังคมที่เกี่ยวกับกิจการค้า จึงไม่ควรแต่งเครื่องแบบทหาร

เครื่องแบบฝึก

เมื่อทำการฝึก
เมื่อทำหน้าที่รักษาการณ์
เมื่อปฏิบัติราชการสนาม
เมื่อประจำแถว หรือควบคุมแถวทหาร

เมื่อออกไปนอกราชอาณาเขตให้แต่งเครื่องแบบได้

ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายต่างประเทศเข้าเยี่ยมคำนับประมุขของประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น นัดหมายให้แต่งเครื่องแบบ
ไปดูการทหาร หรือไปสมาคมกับทหารซึ่ง ณ ที่นั้นมีการแต่งเครื่องแบบ
ไปฝึกหรือ ศึกษาวิชาทหารในต่างประเทศ

กองทัพเรือ ได้กำหนดการแต่งเครื่องแบบ ไว้ดังนี้

เครื่องแบบปกติขาว

ไปในงาน พระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกำหนดการ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆ ที่เป็นทางราชการ หรือในการรับ-ส่ง เสด็จฯ
ในการรายงานตนเอง
ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ ทหาร ตำรวจ หรืองานฝังศพ ทหาร ตำรวจ ตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไม่เผาศพ
ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติขาว

เครื่องแบบปกติกากีคอแบะ

ในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหาร (วันกองทัพไทย)
เมื่อเป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ

เครื่องแบบปกติขาวคอพับ

ใน " วันอาภากร" วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือ
ใน " วันกองทัพเรือ" วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ของทุกปี
ในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยขึ้นตรงของกองทัพ
ในพิธีของส่วนราชการต่างๆ ที่กำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวคอพับ

เครื่องแบบปกติกากีคอพับ

ในการปฏิบัติราชการตามปกติ และในการศึกษา หรือการดูงาน
ในการเดินทางภายในประเทศ เมื่อต้องแต่งเครื่องแบบ
ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ที่กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติกากีคอพับ หรือ เครื่องแบบตรวจราชการ

กองทัพอากาศ ได้กำหนดการแต่งเครื่องแบบ ไว้ดังนี้

เครื่องแบบปกติขาว

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานพระราชทานเพลิงศพ ฌาปนกิจศพ หรือฝังศพทหารที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญระดับชาติ เนื่องในวันที่ระลึก
งานแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นนายพลอากาศ ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนยศ
ไปในงานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบปกติขาว

เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ

พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ต่างๆ ในวันกองทัพไทย
พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
พิธีงานวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินของนักบินประจำกอง
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ (สำหรับข้าราชการต่างประเทศ)
พิธีประดับเครื่องหมายยศของนักเรียนนายเรืออากาศที่สำเร็จการศึกษา
พิธีสวนสนามตรวจแถว กองเกียรติยศในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอำลาชีวิตราชการทหาร
พิธีต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์กองทัพอากาศ
๑๐
พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

สำหรับเครื่องแบบอื่นๆ ให้แต่งตามที่มีหมายกำหนดการ หรือกำหนดการ

What do you think?

Send us feedback!