powered by social2s

1
ในงานพิธีศพต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมหรือใช้เครื่องแบบทหาร เมื่อไปถึงพิธีศพต้องแสดงความเสียใจต่อเจ้าภาพ และไม่ควรพูดจาตลกคะนองในงาน
2
พิธีอาบน้ำศพ เคารพศพ 1 ครั้ง คุกเข่าหรือยืนเทน้ำอบลงบนมือของศพ แล้วจึงเคารพศพอีก 1 ครั้ง
3
การเยี่ยมศพหรือฟังพระสวดควรเคารพศพก่อน หากมาเป็นหมู่คณะควรมีเครื่องเคารพศพและปฏิบัติพร้อมกัน
4
พิธีเผาศพ ควรลุกขึ้นยืนพร้อมกันด้วยความสงบ เมื่อประธานพิธีจุดไฟเพื่อแสดงความเคารพและอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย จึงเริ่มทยอยเข้าเผาศพตามลำดับผู้ใหญ่และผู้น้อย ก่อนวางดอกไม้ธูปเทียน เคารพก่อน 1 ครั้ง เมื่อวางเสร็จแล้วจึงเคารพอีก 1 ครั้ง
5
การกราบพระให้กราบ 3 ครั้ง แล้วจึงจุดธูป 1 ดอก เพื่อกราบศพ โดยศพผู้สูงอายุนั้นให้กราบ 1 ครั้ง ศพในวัยเดียวกันให้นั่งหรือยืนไหว้ ศพเด็กหรืออาวุโสน้อยกว่าควรยืนหรือนั่งในท่าสงบ ถ้าศพตั้งอยู่บนเมรุควรคำนับแล้วนั่งในท่าสงบ การกราบศพนั้นไม่ต้องแบมือ ส่วนการกรวดน้ำไม่ต้องใช้มือรอง เมื่อเสร็จพิธีแล้วให้กราบพระ 3 ครั้ง แล้วจึงลาเจ้าภาพกลับ