powered by social2s

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2519 กำลังพลของกองพันส่งทางอากาศที่ 1 ได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังกลับกองบังคับการควบคุมดอนเจดีย์-2 (ส่วนหลัง) ที่บ้านทุ่งสมอ พันโท เจริญ ทองนิ่ม จึงได้นำกำลังพลเคลื่อนที่ออกจากฐานปฏิบัติการ เมื่อเวลาประมาณ 1830 โดยมี พันเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ร่วมเดินทางกลับด้วย ซึ่งฝ่ายเราได้เคลื่อนที่ออกมาทางทิศตะวันออกลงไปทางหุบเขา แล้วหักมุมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงจากเนินเขาไปจนถึงบริเวณพิกัด QU158437 จนกระทั่งเวลาประมาณ 2200 จึงได้หยุดหน่วยทำการตรวจสอบแผนที่และทิศทางที่จะเคลื่อนที่ต่อไปยังกองบังคับการควบคุมดอนเจดีย์-2 (ส่วนหลัง) ครั้นเมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบแผนที่และกำหนดเส้นทางเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว ขณะจะเตรียมจะเดินทางต่อไปนั้น กำลังพลฝ่ายเราได้ตรวจการณ์พบแสงไฟฉายทางด้านทิศเหนือ ในบริเวณพิกัด QU159442 พันโท เจริญ ทองนิ่ม จึงได้หารือกับ พันเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ แล้ววิทยุสอบถามไปยังกองบังคับการควบคุมดอนเจดีย์-2 (ส่วนหลัง) เพื่อขอทราบว่ามีกำลังของฝ่ายเราอยู่ในพิกัดดังกล่าวหรือไม่ จึงได้รับการยืนยันว่าในขณะนั้นไม่มีกำลังฝ่ายเราเข้าไปปฏิบัติการในบริเวณพิกัดดังกล่าว ดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นแสงไฟของ ผกค. ที่ถูกฝ่ายเราทำลายฐานที่มั่น มาทำการเกาะติดและเฝ้าตรวจความเคลื่อนไหวของฝ่ายเรา เพื่อหาโอกาสดักซุ่มโจมตีคืน ดังนั้น พันโท เจริญ ทองนิ่ม จึงได้สั่งการให้กำลังพลฝ่ายเราปรับรูปขบวน เพื่อเข้าทำการกวาดล้างทำลาย ผกค. กลุ่มนี้ทันที ซึ่งเมื่อได้ปรับรูปขบวนเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเราก็ได้เคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมาย ขณะที่ฝ่ายเราเคลื่อนที่ไปได้ประมาณ 10 เมตร ปรากฏว่าได้เกิดเสียงระเบิดดังขึ้น 1 ครั้ง กำลังพลฝ่ายเราได้รีบหมอบลง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับฝ่ายตรงข้ามได้ระดมยิงเข้าหาฝ่ายเราอย่างรุนแรง ฝ่ายเราจึงได้ระดมยิงโต้ตอบไปในทิศทางที่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ (บริเวณพิกัดที่ฝ่ายเราเห็นแสงไฟฉาย) ทันที การปะทะได้ทวีความรุนแรงขึ้น พันโท เจริญ ทองนิ่ม จึงสั่งให้กองหนุนเคลื่อนที่รุกขึ้นไปเสริมการยิงให้กับหน่วยที่กำลังดำเนินกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มอำนาจความรุนแรงในการยิงทำลายเป้าหมาย พร้อมกันนั้น พันโท เจริญ ทองนิ่ม ได้วิทยุรายงานเหตุการณ์, พิกัดที่ปะทะและร้องขอการสนับสนุนปืนใหญ่จากฐานปฏิบัติการบ้านทุ่งสมอ ซึ่งปืนใหญ่จากฐานปฏิบัติการบ้านทุ่งสมอ ก็ได้ระดมยิงให้ตามจุดที่ร้องขอทันที ฝ่ายตรงข้ามจึงได้ผละหลบหนีออกจากพื้นที่ปะทะทันที และได้ยุติการยิงเมื่อการปะทะดำเนินไปได้ประมาณ 10 นาที คาดว่าฝ่ายตรงข้ามคงจะถอนตัวหลบหนีไปแล้ว ฝ่ายเราจึงได้หยุดยิงและเฝ้าตรวจท่าทีของฝ่ายตรงข้าม ครั้นเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ปกติแล้ว จึงได้สำรวจความเสียหายของฝ่ายเรา ปรากฏว่ากำลังพลของฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจากถูกสะเก็ดระเบิดจำนวน 9 นาย ในจำนวนนี้เป็นกำลังพลระดับผู้บังคับบัญชาและผู้นำหน่วย 3 นาย คือ พันโท เจริญ ทองนิ่ม, ร้อยเอก ทสรฐ เมืองอ่ำ และร้อยตรี พินัย ไผ่นาค ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย เมื่อพันเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ ทราบผลการบาดเจ็บและสูญเสียของฝ่ายเรา จึงได้รายงานผลการปะทะ, ร้องขอพลุส่องสว่างจากปืนใหญ่สนาม และเตรียมการส่งกลับโดยด่วน ต่อจากนั้นฝ่ายเราได้วางกำลังป้องกัน และลำเลียงผู้บาดเจ็บไปยังตำบลส่งกลับด้วยยานยนต์ ภายใต้การอำนวยการของพันเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ จนกระทั่งถึงฐานปฏิบัติการบ้านทุ่งสมอ แต่ปรากฏว่าในระหว่างทางที่นำส่งกลับนั้น ผู้บาดเจ็บได้เสียชีวิตเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว 2 นาย คือ พันโท เจริญ ทองนิ่ม ผู้บังคับกองพันส่งทางอากาศที่ 1 และพลทหาร มนตรี ดำเนิน พลปืนเล็ก ชุดปฏิบัติการที่ 1 ส่วนกำลังพลนอกนั้นปลอดภัย

สมรภูมิเขาค้อ