บก.ทท.

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กำหนดการแต่งเครื่องแบบไว้ดังนี้

เครื่องแบบปกติขาว

 1. ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกำหนดการ
 2. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆ ที่เป็นทางราชการ หรือในการรับ-ส่ง เสด็จฯ
 3. งานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4. งานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตำรวจ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 5. งานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนแต่งเครื่องแบบขาว
 6. งานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองที่เป็นเกียรติ ถ้าจำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม
 7. งานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศประจำปี
 8. งานพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญระดับชาติเนื่องในวันที่ระลึก
 9. งานพิธีเปิด และปิดหลักสูตรของสถาบันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 10. งานพิธีปิดหลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง เว้นงานพิธีเปิดหลักสูตร 

หมายเหตุ : ทหารเรือหญิง แต่งเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ 

เครื่องแบบปกติคอแบะ

 1. ในการเยี่ยมคำนับเป็นทางการ
 2. งานพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ต่างๆ ในวันกองทัพไทย
 3. งานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล และสวนสนาม
 4. การรายงานตนเอง
 5. พิธีต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
 6. งานพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

หมายเหตุ : ทหารเรือหญิงชั้นสัญญาบัตร แต่งเครื่องแบบปกติขาวคอแบะ

เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว

 1. งานอำลาชีวิตรับราชการทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย
 2. งานพิธีเปิด และ/หรือ ปิดการศึกษาหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทย
 3. งานพิธีรับประกาศนียบัตรทั่วไปในกองบัญชาการกองทัพไทย
 4. งานพิธีรับ-ส่งหน้าที่ของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย 

หมายเหตุ : ทหารบกใช้หมวกทรงหม้อตาล ทหารเรือหญิงแต่งเครื่องแบบปกติลำลองคอพับ ทหารอากาศใส่อินทรธนูแข็ง

เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวหรือแขนสั้น

 1. งานพิธีต่างๆ ที่กองบัญชาการกองทัพไทยจัดขึ้น เช่น งานมงคล งานรื่นเริง
 2. งานพิธีสงฆ์ วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย
 3. งานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย
 4. งานพิธีฝึกร่วมผสมเหล่าทัพ 

หมายเหตุ : การแต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หรือแขนสั้น ให้เป็นไปตามที่เจ้าของงานพิธีกำหนด
หมายเหตุ : ทหารบกใช้หมวกหนีบ ทหารเรือหญิงแต่งเครื่องแบบลำลองคอพับ ทหารอากาศใช้อินทรธนูอ่อน หมวกหนีบ

สำหรับเครื่องแบบอื่นๆ ให้แต่งตามที่มีหมายกำหนดการ หรือกำหนดการ