ประวัติ

ประวัติทหารสื่อสาร

เหล่าทหารสื่อสาร (ส.) ถือกำเนิดขึ้นมาในกองทัพบกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2467 โดย พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน (พระราชโอรสลำดับที่ 35 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5) ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิด ทหารเหล่าสื่อสาร 

พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินประสูติ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2424 พระนามเดิม พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากร เป็นพระโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาวาด ทรงศึกษาวิชาชั้นต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ แล้วเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ในพุทธศักราช 2437 ทรงศึกษาวิชาโยธาธิการที่โรงเรียนแฮร์โรว์ วิชาวิศวกรรมที่ทรินิตี้คอลเลจ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และวิชาการทหารที่แชทแฮม ประเทศอังกฤษ จากนั้นทรงศึกษาเพิ่มเติม ณ ประเทศฝรั่งเศสระยะหนึ่ง แล้วจึงเสด็จกลับมาศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จได้รับ MEMBER INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERS และปี พ.ศ.2447 จึงเสด็จกลับประเทศไทย ทรงพระยศและตำแหน่งทางทหารครั้งหลังสุด คือ พลเอก ในตำแหน่งจเรทหารบกและจเรทหารช่าง และตำแหน่งอื่นๆ ที่มิใช่ด้านการทหารคือ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงอภิเษกสมรสกับ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล มีพระโอรสและพระธิดา 11 พระองค์ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2479 รวมพระชันษาได้ 54 ปี 7 เดือน 22 วัน เป็นต้นสกุล “ ฉัตรชัย “

คำขวัญทหารสื่อสาร

รวดเร็ว แน่นอน ปลอดภัย