อักษร
Code word
การออกเสียง
A
Alfa (ICAO, ITU, IMO, FAA) Alpha (ANSI)
AL FAH อัลฟ่า
B
Bravo
BRAH VOH บราโว่
C
Charlie
CHAR LEE or SHAR LEE ชาร์ลี
D
Delta
DELL TAH เดลต้า
E
Echo
ECK OH  เอ๊คโค่
F
Foxtrot
FOKS TROT ฟ็อกซ์ทร็อต
G
Golf
GOLF กอล์ฟ
H
Hotel
HO TELL (ICAO) HOH TELL (ITU, IMO, FAA) โฮเทล
I
India
IN DEE AH อินเดีย
J
Juliett (ICAO, ITU, IMO, FAA) Juliet (ANSI)
JEW LEE ETT จูเลียต
K
Kilo
KEY LOH คีโล
L
Lima
LEE MAH ลิมา
M
Mike
MIKE ไมค์
N
November
NO VEM BER โนเวมเบอร์
O
Oscar
OSS CAH ออสการ์
P
Papa
PAH PAH ปาป้า
Q
Quebec
KEH BECK เคียเบค
R
Romeo
ROW ME OH โรมีโอ
S
Sierra
SEE AIR RAH เซียแอร่า
T
Tango
TANG GO แทงโก้
U
Uniform
YOU NEE FORM or OO NEE FORM ยูนีฟอร์ม
V
Victor
VIK TAH วิกต้า
W
Whiskey
WISS KEY วิสกี้
X
X-ray or Xray
ECKS RAY เอ็กซ์เรย์
Y
Yankee
YANG KEY แยงกี้
Z
Zulu
ZOO LOO ซูลู
0
Zero (FAA) Nadazero (ITU, IMO)
ZE RO
1
One (FAA) Unaone (ITU, IMO)
WUN
2
Two (FAA) Bissotwo (ITU, IMO)
TOO
3
Three (FAA) Terrathree (ITU, IMO)
TREE
4
Four (FAA) Kartefour (ITU, IMO)
FOW ER
5
Five (FAA) Pantafive (ITU, IMO)
FIFE
6
Six (FAA) Soxisix (ITU, IMO)
SIX
7
Seven (FAA) Setteseven (ITU, IMO)
SEV EN
8
Eight (FAA) Oktoeight (ITU, IMO)
AIT
9
Nine (FAA) Novenine (ITU, IMO)
NIN ER