จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 10 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

...

เหล่าทหารสื่อสาร กำเนิดขึ้นมาในกองทัพบกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2467 โดย

...

ผีร้ายและความมืดแห่งซาโว เป็นชื่อของสิงโตซาโว 2 ตัว ที่ออกอาละวาดกินคนงานก่อสร้างทางรถไฟสาย เคนยา-อูกันดา ในห้วง มีนาคม-ธันวาคม ค.ศ.1898 โดยคนงานได้ขนานนามพวกมันว่า “The Ghost

...

วินัยทหารเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร ดังนั้นทหารทุกนายจักต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ

...

ประวัติ ศปศ.51

สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์และสถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดชายแดนภาคเหนือและภาคอิสาน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ จากการปฏิบัติการของลาวฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา และฝ่ายกลาง รวมทั้งการปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่

...

1. แสงเทียน (Candlelight Blues)

เพลงพระราชนิพนธ์ "แสงเทียน" หรือ Candlelight Blues เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก

...