เหล่าทหารสื่อสาร กำเนิดขึ้นมาในกองทัพบกเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2467 โดย พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

ลงทะเบียนเพื่ออ่านเพิ่มเติม...